Per a tu

Propostes personalitzades

Telèfons d’interés

Observació d’aus

Els millors punts per a observar la diversitat d’aus del delta de l’Ebre, no us oblideu els prismàtics.

mirador tancada
Miradors de la Tancada

La llacuna de la Tancada és una de les llacunes litorals del delta de l’Ebre que, amb unes 250 hectàrees d’extensió, constitueix un ambient natural molt ric, tant per la presència d’ocells com de peixos. La Tancada presenta dues cubetes de mides similars i d’escassa fondària (de menys de 70 cm). Quant a la fauna, és un espai important per a la hivernada de la fotja (Fulica atra), del cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), del bec d’alena (Recurvirostra avosetta) i diversos anàtids. Els flamencs (Phoenicopterus ruber) i els bernats (Ardea cinerea) s’hi desplacen sovint en búsqueda d’aliment. A la zona hi nidifiquen espècies com el mateix bec d’alena, el curroc (Sterna nilotica), la gamba roja (Tringa totanus) l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), la fotja (Fulica atra), el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), el cames-llargues (Himantopus himantopus) i el xatrac comú (Sterna hirundo).

Miradors de l'Encanyissada

L’Encanyissada és la llacuna de majors dimensions del delta de l’Ebre-assoleix unes 900 hectàrees, i ateny una profunditat de 114 cm. Està comunicada de manera natural amb el mar-[2] amb la badia dels Alfacs, a través de la gola Vella, però també de forma artificial pels desguassos que van des de la llacuna fins a la badia. La llacuna esdevé un indret important per a la nidificació, hivernada i pas de moltes espècies d’anàtids, làrids, ardèids i passeriformes. S’hi ha citat fins a 150 espècies d’ocells, de les quals val la pena destacar l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet menut (Ixobrychus minutus), el bitó (Botaurus stellaris), el martinet ros (Ardeola ralloides), la polla blava (Porphyrio porphyrio), el xibec (Netta rufina), l’arpella (Circus aeruginosus), el fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) i el cabussó collnegre (Podiceps nigricollis). Quant als rèptils, hi ha una petita població de tortuga d’estany (Emys orbicularis), i quant als peixos, una nodrida població de fartet (Apanius iberus) Molt a prop hi trobem una casa de fusta que s’ha convertit en museu. És una casa que fa molts anys van portar del Canadà i, al cap de vint anys, la van donar per destinar-la a l’estudi del medi ambient i perquè la gent que volia caçar hi pogués dormir. Ara mateix, hi ha tots els animals que es poden trobar a la llacuna de l’Encanyissada.

Segueix-nos
Descàrregues
Scroll to Top